ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาแบบอินเดีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[File:Sikh Gurus with Bhai Bala and Bhai Mardana.jpg|thumb|145px|[[Guru Nanak]] and the ten [[Sikh Gurus]] in a [[Tanjore painting|Tanjore]]-style painting from the late 19th century.]]
 
'''ศาสนาแบบอินเดีย''' ({{lang-en|Indian religions}}) คือ[[ศาสนา]]ที่มีต้นกำเนิดใน[[อนุทวีปอินเดีย]] ได้แก่ [[ศาสนาฮินดู]] [[ศาสนาเชน]] [[ศาสนาพุทธ]] และ[[ศาสนาซิกข์]]<ref group=web name = EB>Adams, C. J., [http://www.britannica.com/eb/article-38030/classification-of-religions Classification of religions: Geographical], [[Encyclopædia Britannica]], 2007. Accessed: 15 July 2010</ref> ศาสนาเหล่านี้ถือว่าเป็น[[ศาสนาตะวันออก]]ด้วย แม้ศาสนาแบบอินเดียจะเกี่ยวพันกับ[[ประวัติศาสตร์อินเดีย]] แต่ก็ไม่ได้มีอยู่เฉพาะในอนุทวีปอินเดียเท่านั้น ยังได้แพร่หลายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย<ref group=web name="EB"/>
 
ชาว[[ฮารัปปา]]ใน[[อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ]]ราว 3300-1300 ปีก่อนคริสต์ศักราชมีวัฒนธรรมแบบเมืองมาตั้งแต่ก่อนการเข้ามาของศาสนาพระเวท [[ชาวทราวิฑ]]และ[[ตระกูลภาษาดราวิเดียน]]ใน[[อินเดียใต้]]ก็มีมาก่อนศาสนาพระเวทเช่นกัน
* {{Citation | last =Svarghese | first =Alexander P. | year =2008 | title =India : History, Religion, Vision And Contribution To The World}}
{{refend}}
 
=== เว็บไซต์ ===
{{reflist|group=web}}
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาแบบอินเดีย|*]]