ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครนครราชสีมา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|area_urban_km2 =
|area_urban_sq_mi =
|area_metro_km2 = 767.98
|area_metro_sq_mi = 296.525
|population_as_of = 2011
|population_footnotes =
|population_density_km2 = 4432.45
|population_density_sq_mi =
|population_metro = 444461,023580
|population_density_metro_km2 = 578562.1705
|population_density_metro_sq_mi =
|population_urban =
ผู้ใช้นิรนาม