ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:User เคารพสมเด็จพระสังฆราช"

เป็นตำแหน่ง หากต้องการแยกเป็นบุคคลให้สร้างกล่องใหม่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เป็นตำแหน่ง หากต้องการแยกเป็นบุคคลให้สร้างกล่องใหม่)
| สีเส้นขอบ = #808000
| ภาพ = ไฟล์:Buddhism dham jak.png
| ข้อความ = ผู้ใช้คนนี้เคารพและศรัทธา[[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก|สมเด็จพระสังฆราช]]
| กลุ่มผู้ใช้ = ผู้ใช้ที่เคารพสมเด็จพระสังฆราช
}}
1,143

การแก้ไข