ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย"

| โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
| กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
| ประกาศณียบัตรวิชาชีพ
|
| มัธยมศึกษาตอนปลาย
|
|สอบคัดเลือก<br />-ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน ยศจ่าตรี
|
|-
| วิทยาลัยการทัพเรือ
ผู้ใช้นิรนาม