ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล ขุนนาง
[[ไฟล์:เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์.jpg|thumb| name = เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ <br>(พุ่ม ศรีไชยยันต์)]]
'''เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)''' เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ดำรงตำแหน่งสูงสุดของขุนนาง(ข้าราชการ)ไทยในสมัยนั้น คือตำแหน่ง[[สมุหกลาโหม]] เมื่อ [[พ.ศ. 2438|พ.ศ. ๒๔๓๘]] นอกจากจะเป็นข้าราชการที่กล้าหาญ ซื่อตรงจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองและ[[พระมหากษัตริย์]]แล้ว ท่านยังเป็นบุคคลที่ใจบุญใฝ่ในธรรมะ มีเมตตากรุณา เมื่อครั้งที่ท่านมา[[ทอดกฐิน]] ณ [[วัดบางขวาง]] [[อำเภอเมืองนนทบุรี|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดนนทบุรี]] ท่านทราบว่าพระครูศีลาภิรมต้องการเงินสร้างโรงเรียน ท่านจึงบริจาคเงินจำนวน ๑๐๐ [[ชั่ง]]สร้างอาคารหลังแรกขึ้นได้รับการขนานนามว่า '''โรงเรียนรัตนาธิเบศร์''' เป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี จึงถือได้ว่าท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์นอกจากจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ของประเทศแล้วท่านยังเป็นผู้ให้กำเนิดสถาบันการศึกษาแห่งแรก ของจังหวัดนนทบุรีด้วย
| image = เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์.jpg|thumb
| caption =
| titles =
| birth_date = [[พ.ศ. 2363| พ.ศ. ๒๓๖๓]] ปีมะโรง
| birth_place =
| death_date = [[9 กันยายน|๙ กันยายน]] [[พ.ศ. 2444|พ.ศ. ๒๔๔๔]] (๘๑ ปี)
| death_place =
| father =
| mother =
| wife =
| husband =
| children =
| work =
| wikilinks =
}}
 
'''เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)''' เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ดำรงตำแหน่งสูงสุดของขุนนาง(ข้าราชการ)ไทยในสมัยนั้น คือตำแหน่ง[[สมุหกลาโหม]] เมื่อ [[พ.ศ. 2438|พ.ศ. ๒๔๓๘]] นอกจากจะเป็นข้าราชการที่กล้าหาญ ซื่อตรงจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองและ[[พระมหากษัตริย์]]แล้ว ท่านยังเป็นบุคคลที่ใจบุญใฝ่ในธรรมะ มีเมตตากรุณา เมื่อครั้งที่ท่านมา[[ทอดกฐิน]] ณ [[วัดบางขวาง]] [[อำเภอเมืองนนทบุรี|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดนนทบุรี]] ท่านทราบว่าพระครูศีลาภิรมต้องการเงินสร้างโรงเรียน ท่านจึงบริจาคเงินจำนวน ๑๐๐ [[ชั่ง]]สร้างอาคารหลังแรกขึ้นได้รับการขนานนามว่า '''โรงเรียนรัตนาธิเบศร์''' เป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี จึงถือได้ว่าท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์นอกจากจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ของประเทศแล้วท่านยังเป็นผู้ให้กำเนิดสถาบันการศึกษาแห่งแรก ของจังหวัดนนทบุรีด้วย
 
== ตำแหน่ง ==
ท่านถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ [[9 กันยายน|๙ กันยายน]] [[พ.ศ. 2444|พ.ศ. ๒๔๔๔]] รวมอายุได้ ๘๑ ปี
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ มีนามเดิมว่า "พุ่ม" เป็นบุตรคนที่ 4 ของหลวงจีนประชา (ทองอยู่) ยกบัตรเมืองนครไชยศรี
เกิดเมื่อ [[พ.ศ. 2363| พ.ศ. ๒๓๖๓]] ปีมะโรง บิดามารดามีบ้านเป็นแพลอยอยู่หน้าวัดทองธรรมชาติ-ฝั่งธนบุรี เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน ได้แก่
* คนที่ 1 เป็นหญิงชื่อ ฮวด สมรสกับเจ้าสัวซี เศรษฐีใหญ่ ผู้แต่งสำเภาของกรมพระราชวังบวรศักดิพลเสพย์รัชกาลที่ 3
์มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน ได้แก่
* คนที่ 2 เป็นชายชื่อ อ้น มีธิดาคนหนึ่งเป็นหม่อมห้ามในกรมหมื่นอุดมรัตนราษี
 
* คนที่ 3 เป็นชายชื่อ ขุนเณร ได้ภรรยาเป็นธิดาพระไชยบาล(เจ๊ะสัวหง)
คนที่ 1
* คนที่ 4 เป็นชายชื่อ พุ่ม ต่อมาได้บรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
เป็นหญิงชื่อ ฮวด สมรสกับเจ้าสัวซี เศรษฐีใหญ่
* คนที่ 5 เป็นหญิงถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังเยาว์
ผู้แต่งสำเภาของกรมพระราชวังบวรศักดิพลเสพย์รัชกาลที่ 3
 
คนที่ 2
เป็นชายชื่อ อ้น มีธิดาคนหนึ่งเป็นหม่อมห้ามในกรมหมื่นอุดมรัตนราษี
 
คนที่ 3
เป็นชายชื่อ ขุนเณร ได้ภรรยาเป็นธิดาพระไชยบาล(เจ๊ะสัวหง)
 
คนที่ 4
เป็นชายชื่อ พุ่ม ต่อมาได้บรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
 
คนที่ 5
เป็นหญิงถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังเยาว์
 
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์}}
ผู้ใช้นิรนาม