ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 4991340 สร้างโดย 202.12.73.129 (พูดคุย))
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = คณะเศรษฐศาสตร์<br />มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
| ภาพ = [[ไฟล์:CMU Logo.png|180px|ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
| วันที่ก่อตั้ง = [[28 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2535]]
| คณบดี = [[พิสิฐ ลี้อาธรรม|รศ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม]] <ref> [http://www.econ.cmu.ac.th/mis/person/view_person_admin3_update.asp คณะผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่์] </ref>
| สีประจำคณะ = {{color box|#ff1493}} สีบานเย็น
| สัญลักษณ์คณะ = ฟันเฟืองรวงข้าว
| เว็บ = [http://www.econ.cmu.ac.th www.econ.cmu.ac.th]
}}
 
'''คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]''' ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2507]] เดิมเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] และได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะเมื่อ วันที่ [[28 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2535]] จัดการเรียนการสอนในสาขา[[เศรษฐศาสตร์]] ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ตราประจำคณะคือ ตราฟันเฟืองรวงข้าว สีประจำคณะ คือ สีบานเย็น <ref> [http://www.econ.cmu.ac.th/about_us.asp ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] </ref>
 
== หลักสูตร ==
 
* '''ระดับปริญญาตรี''' ชื่อปริญญา '''เศรษฐศาสตรบันฑิต (B.Econ)''' มีการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ
;=== ระดับปริญญาตรี ===
** ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ
* '''ระดับปริญญาตรี''' ชื่อปริญญา '''เศรษฐศาสตรบันฑิต (B.Econ)''' มีการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ
** ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ 16.30-19.30 น. และวันเสาร์ 09.30-12.30 น.)
** ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ <ref>[http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Nom.htm หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ] </ref>
** ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ 16.30-19.30 น. และวันเสาร์ 09.30-12.30 น.) <ref>[http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Spacial.htm หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ]</ref>
** หลักสูตรนานาชาติ (เดิมคือ Bilingual Program) ซึ่งเรียนในเวลาราชการ ใช้เวลาเรียน 7 ภาคการศึกษาปกติ และเรียนหลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องอีก 3ภาคการศึกษาปกติ รวม 2ปริญญา ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี
 
* '''ระดับปริญญาโท''' ชื่อปริญญา '''เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Econ.)''' 4 รูปแบบการเรียนการสอน คือ
=== ระดับปริญญาโท ===
* '''ระดับปริญญาโท''' ชื่อปริญญา '''เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Econ.)''' 4 รูปแบบการเรียนการสอน คือ
** ภาคปกติ 4 ภาคการศึกษาปกติในเวลาราชการ
** ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 4 ภาคการศึกษา
** ภาคพิเศษ (เรียนตอนเย็น 1 ปีการศึกษา)
** หลักสูตรนานาชาติ (เดิมเป็นการเรียนการสอน Bilingual Program) 3 ภาคการศึกษาปกติ
* '''ระดับปริญญาเอก''' ชื่อปริญญา '''เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (PH.D. in Economics) '''
 
=== ระดับปริญญาเอก ===
== หลักสูตร ==
* '''ระดับปริญญาเอก''' ชื่อปริญญา '''เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (PH.D. in Economics) '''
;ปริญญาตรี
 
* [http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Nom.htm หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ]
== อ้างอิง ==
* [http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Spacial.htm หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ]
{{ต้องการรายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
{{จบอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม