ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ด่อน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) ''' ทรงเป็น[[สมเด็จพระสังฆราช]]องค์พระองค์ที่ 5 แห่ง[[กรุงรัตนโกสินทร์]] สถิต ณ [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์]] ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2365]] ดำรงตำแหน่ง 20 พรรษาสิ้นพระชนม์ เมื่อปี [[พ.ศ. 2395]] มีพระชนมายุได้ 81 พรรษา
 
พระประวัติในตอนต้นไม่พบรายละเอียด มีแต่เพียงว่าประสูติในรัชสมัย[[พระเจ้าเอกทัศน์]] แห่ง[[กรุงศรีอยุธยา]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2304]] ได้เป็นที่ "พระเทพโมลี" อยู่ที่วัดหงส์ ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]] และได้เป็นที่ "พระพรหมมุนี" ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] ต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็นที่ "พระพิมลธรรม" เมื่อปี พ.ศ. 2359 ต่อมาได้เลื่อนเป็น "สมเด็จพระพนรัตน์" ในรัชกาลเดียวกัน ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายที่สถิต ณ [[วัดมหาธาตุ]] เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ของ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ซึ่งผนวชเมื่อปี [[พ.ศ. 2367]]
ผู้ใช้นิรนาม