ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"

(ด้านการศึกษา)
# งานประเพณี "สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป" จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
 
==การศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด==
 
===โรงเรียนในสังกัด===
40

การแก้ไข