ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"

ด้านการศึกษา
(ด้านการศึกษา)
 
==สภาพทั่วไป==
 
===ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด===
 
* ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเหนือเมือง
* ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเหนือเมือง ตำบลรอบเมือง
* ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลรอบเมือง
* ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลรอบเมือง ตำบลดงลาน
 
===สภาพภูมิอากาศ===
:ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีฝนเฉลี่ยประมาณ 1,400 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ำสุดประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ 40.5 องศาเซลเซียส
 
===ประชากร===
* พ.ศ.2552 จำนวน 34,510 คน
 
==สภาพสังคม==
 
===ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด===
:'''เขตที่ 1'''
# ชุมชนราษฎรอุทิศ
# ชุมชนโรงพยาบาล
 
===วัด===
# วัดบูรพาภิราม
# งานกฐิน 101 กอง จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 หลังงานประเพณีออกพรรษา
# งานประเพณี "สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป" จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
 
==การศึกษา==
 
===โรงเรียนในสังกัด===
:เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
# โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
# โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
# โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
# โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
# โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)
# โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
# โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
# โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า
 
{{เทศบาลเมือง}}
40

การแก้ไข