ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"

 
===งานประเพณีและเทศกาลท้องถิ่นที่สำคัญ===
# งานประเพณีบุญผะเหวด(บุญมหาชาติ) จัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม ของทุกปี
 
# งานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี
# งานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ จัดขึ้นในพุธแรก เดือน 6 ของทุกปี
# งานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง จัดขึ้นในวันพุธแรก เดือน 7 ของทุกปี
# งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (จัดขึ้นก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน)
# งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ออกพรรษา จัดขึ้นในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี (จัดขึ้นก่อนวันออกพรรษา 1 วัน)
# งานกฐิน 101 กอง จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 หลังงานประเพณีออกพรรษา
# งานประเพณี "สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป" จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
 
{{เทศบาลเมือง}}
40

การแก้ไข