ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"

จำนวนประชากร
(จำนวนประชากร)
==สภาพทั่วไป==
===ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด===
* ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเหนือเมือง [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]]
* ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเหนือเมือง ตำบลรอบเมือง [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]]
* ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลรอบเมือง
* ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลรอบเมือง ตำบลดงลาน
===สภาพภูมิอากาศ===
:ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีฝนเฉลี่ยประมาณ 1,400 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ำสุดประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ 40.5 องศาเซลเซียส
===ประชากร===
* พ.ศ.2552 จำนวน 34,510 คน
* พ.ศ.2553 จำนวน 34,636 คน
* พ.ศ.2554 จำนวน 34,763 คน
* พ.ศ.2555 จำนวน 34,592 คน
* พ.ศ.2556 จำนวน 35,077 คน
==สภาพสังคม==
===ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด===
====วัด====
===งานประเพณีและเทศกาลท้องถิ่นที่สำคัญ===
 
 
{{เทศบาลเมือง}}
40

การแก้ไข