ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสิรินธร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''[[อรอุมา เกษตรพืชผล]]''' : ผู้ประกาศข่าว พิธีกร
* '''[[วัลลภ ตังคณานุรักษ์]]''' เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และยังเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับเด็กอีกมากมาย
* '''[[พันตำรวจโทหญิง แพทย์หญิงอัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล]] หรือ แอร์ เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นักแสดง พิธีกรรายการโทรทัศน์ และจิตแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
* '''[[โกวิท วัฒนกุล ]]นักแสดง
{{โรงเรียนประจำจังหวัด}}
ผู้ใช้นิรนาม