ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# จัดเก็บเงินเข้าระบบ
# หากมีเงินทอน ให้ทอนเงินที่เหลือ ที่ช่องรับเงินทอน
 
===วิธีการคิดแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ===
ตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆได้แก่ หน่วยตรวจสอบและจัดการเรื่องเงิน หน่วยจัดการเครื่องดื่ม หน่วยแสดงผลและรอรับคำสั่ง
- หน่วยตรวจสอบและจัดการเรื่องเงิน มีข้อมูลเกี่ยวกับเงินที่ได้รับ และเงินที่มีอยู่ในระบบ สามารถรับและตรวจสอบเงินที่หยอดเข้ามาได้ และถอนเงินได้
- หน่วยจัดการเครื่องดื่ม มีข้อมูลชนิดของเครื่องดื่ม จำนวนเครื่องดื่ม สามารถจัดเตรียมชนิดเครื่องดื่มที่พอกับเงินที่หยอด และสามารถจ่ายเครื่องดื่มออกมาจากตู้ได้
- หน่วยแสดงผลและรอรับคำสั่ง มีหน้าที่รอรับคำสั่ง และแสดงผลเงินที่หยอดเข้ามา
หมายเหตุ ตัวอย่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างโดยสังเขป
 
 
== แนวทางการออกแบบและแก้ปัญหา ==
ผู้ใช้นิรนาม