ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย"

(ย้อน 1 การแก้ไขของ 171.101.88.122 (พูดคุย).ด้วยสจห.)
 
=== พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน ===
สทท.มีโครงการให้ประชาชนส่งประกวดตราสัญลักษณ์ใหม่ของสถานี โดยกำหนดแนวคิดตราสัญลักษณ์ให้สื่อถึงความเป็นโทรทัศน์แห่งชาติ มีความทันสมัย แต่คงความเป็นไทย และมุ่งสู่สากล ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือผลงานของเนติพิกัติ ตังคไพศาล กราฟิกดีไซเนอร์ จาก[[องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย]] ซึ่งได้แนวความคิดจากตราราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ที่เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์ปาญจนันท์ โดยดัดแปลงเฉพาะส่วนที่เป็นสังข์ให้ทันสมัยมากขึ้น ตราสัญลักษณ์ใหม่เริ่มใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 19.00 น. ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปี ของการเปลี่ยนชื่อเป็นเอ็นบีที
 
== คำขวัญ ==
ผู้ใช้นิรนาม