ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่เกาะเซ็งกากุ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''หมู่เกาะเซ็งกะกุ''' ({{ญี่ปุ่น|尖閣諸島|Senkaku-shotō}}) หรือ '''หมู่เกาะเตียวหยู''' ({{zh|钓鱼岛|p=Diàoyúdǎo}}) หรือ '''หมู่เกาะพินนาเคิล''' ({{lang-en|Pinnacle Islands}}) เป็นกลุ่ม[[เกาะร้าง]]ขนาดเล็กใน[[ทะเลจีนตะวันออก]] ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ[[จีนแผ่นดินใหญ่]] ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ[[ไต้หวัน]] และทางตะวันตกของ[[เกาะโอะกินะวะ]] อยู่ทางเหนือของปลายตะวันตกสุดของ[[หมู่เกาะรีวกีว]]ของ[[ญี่ปุ่น]]
 
หมู่เกาะดังกล่าวเป็นชายแดนนอกชายฝั่งของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันโจรสลัดญี่ปุ่น (Wokou) ในระหว่างปีพ.ศ. 1911 – 2454 (ค.ศ. 1368-1911) ซึ่งอยู่ในช่วงราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ทั้งนี้ แผนที่แสดงภูมิภาคเอเชียของจีน รวมถึงแผนที่ซึ่งจัดทำขึ้นโดยนักเขียนแผนที่ชาวญี่ปุ่นในช่วงคริสศตวรรษที่ 18 แสดงว่าหมู่เกาะเซนกากุ/เตียวหยู เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน (ขณะที่ ก่อนปี พ.ศ. 2427 ไม่มีข้อมูลอ้างอิงถึงหมู่เกาะดังกล่าวในเอกสารทางการของญี่ปุ่น) ญี่ปุ่นยึดครองหมู่เกาะดังกล่าวในปี พ.ศ. 2438 ตาม การลงนามในสนธิสัญญาชิโมโนเซกิ ภายหลังจากที่จีนแพ้สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่ 1 <ref>MACROECONOMIC ANALYSIS BRIEFING สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ส่วนการวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจ สานักสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค</ref> <ref>หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แถลงการณ์พอทสดัมระบุว่า "อำนาจอธิปไตยญี่ปุ่นจะจากัดจำกัด อยู่ที่เกาะฮอนชู เกาะฮอกไกโด เกาะคิวชู เกาะชิโกกุและเกาะเล็กอื่นๆ ที่เรากาหนดกำหนด ซึ่ง "เรา" หมายถึงผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่สองที่พบกันที่กรุงพอทสดัม(สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยญี่ปุ่นได้ยอมรับเงื่อนไขของประกาศดังกล่าว</ref>
 
หมู่เกาะเซ็งกะกุอยู่ภายใต้การดูแลของ[[ประเทศญี่ปุ่น]]มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2438 (ค.ศ. 1895) จนกระทั่งสิ้นสุด[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]จึงอยู่ในการดูแลของกองทัพสหรัฐอเมริกา หลังการส่งมอบพื้นที่ฐานทัพสหรัฐในหมู่เกาะรีวกีวในปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) <ref>Lee, Seokwoo. (2002). {{Google books|MZGsi1ptLvoC|''Territorial Disputes Among Japan, China and Taiwan Concerning the Senkaku Islands,'' pp. 10–13.|page=10}}</ref> จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของ[[จังหวัดโอะกินะวะ]] โดยมีการโต้แย้งจาก[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] และ[[สาธารณรัฐจีน]] ที่อ้างว่าดินแดนนี้เป็นของจีนมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 เป็นส่วนหนึ่งของ[[เทศมณฑล]][[อี๋หลาน]] ของไต้หวัน <ref name="TWcouncilor"> {{cite web | url = http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20120708000063&cid=1101&MainCatID=11 | title = Former New Taipei councilor explains PRC flag controversy | accessdate = 21 July 2012 | author = WantChinaTimes.com | date = 8 July 2012 | work = WantChinaTimes.com}}</ref>
182

การแก้ไข