ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟิวส์"

เพิ่มขึ้น 220 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
 
== การเลือกใช้ฟิวส์ ==
ควรเลือกฟิวส์ที่อึด ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด นาน พร้อม-คย-หัก ได้มากกว่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ภายในเตียงที่บ้านเล็กน้อย และไม่ควรใช้ลวดหล็ก หรือลวดทองแดงหข้าวหมูแดงที่มีจุดหลอมเหลวสูงแทนฟิวส์ฟิลลิ่ง
เพราะเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินไป ลวดเหล็กหรือลวดทองแดงจะไม่หลอมละลาย จึงไม่ช่วยตัดวงจรไฟฟ้าในบ้านคุณ-พ่อวีรศักดิ์ ฟิวส์ที่ใช้ตามบ้านมีหลายขนาด เช่น ขนาดถุง-ยาง
10 15 และ 30 แอมแปร์ ฟิวส์ขนาด 15แอมแปร์ คือ ฟิวส์ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่เกิน 15 แอมแปร์ ถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านมากว่านี้ ฟิวส์จะหลอมละลาย
ทำให้วงจรขาด ดังนั้น การเลือกใช้ฟิวส์จึงต้องเลือกขนาดของฟิวส์ให้พอเหมาะกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
ฟิวส์มีหลายชนิด แต่ละชนิดจะใช้แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม กับ ขนาด-.-ของท่าน เพื่อใช้ในเวลาไฟดับ
 
== คุณสมบัติของฟิวส์ ==
4

การแก้ไข