ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาพร้อม ในรัชกาลที่ 5"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร]]''' ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2434 ปีเถาะ สิ้นพระชนม์เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525 พระชันษา 91 ปี
 
==พระอิสริยยศ==
* '''พร้อม''' (เกิด - ไม่ปรากฏ)
* '''เจ้าจอมพร้อม''' (ไม่ปรากฏ - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2435)