ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Exposure value"

เพิ่มขึ้น 310 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่ 4599834 สร้างโดย Nullzerobot (พูดคุย) table error
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(ย้อนการแก้ไขที่ 4599834 สร้างโดย Nullzerobot (พูดคุย) table error)
ในทาง[[การถ่ายภาพ]], '''exposure value (EV)''' เป็นค่าที่ใช้ในการวัดความสว่างของแสงในการถ่ายภาพ เพื่อกำหนดมาตรฐานความไวแสงของ[[ฟิล์ม]] หรือเซ็นเซอร์รับภาพของ[[กล้องดิจิทัล]] โดยคำนวณจากปัจจัยที่ส่งผลให้แสงผ่านเข้ากล้องได้มากน้อยต่างกันคือ หน้ากล้อง (f-number) และ[[ความเร็วชัตเตอร์]] (Shutter Speed)โดยมีสูตร ดังนี้
 
: <math>\mathrm {EV} = \log_2 {\frac {N^2} {t} } \,,</math>
เมื่อ
* N คือขนาดหน้ากล้อง (f-number)
ซึ่งจะได้ตาราง ดังนี้
 
: {| class="wikitable" style="text-align: right;"
|+ <!--ตารางที่ 1.-->เวลาเปิดหน้ากล้อง, เป็นวินาที,เครื่องหมาย <sup style="vertical-align: 30%">*</sup> สำหรับค่าอื่นๆ และ <var>f</var>-numbers (ไม่ขึ้นกับ ISO)
! rowspan = "2" style="padding: 0.1em 0.5em;" | EV
! colspan = "13" | <var>f</var>-number
|-
! 1.0 !! 1.4 !! 2.0 !! 2.8 !! 4.0 !! 5.6 !! 8.0 !! 11 !! 16 !! 22 !! 32 !! 45 !! 64
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | −6
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 16 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 32 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 64 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 128 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 256 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 512 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1024 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2048 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4096 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | −5
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 16 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 32 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 64 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 128 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 256 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 512 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1024 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2048 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | −4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 16 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 32 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 64 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 128 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 256 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 512 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1024 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | −3
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 16 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 32 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 64 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 128 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 256 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 512 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | −2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 16 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 32 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 64 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 128 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 256 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | −1
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 16 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 32 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 64 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 128 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 0
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 16 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 32 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 64 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 1
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 16 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 32 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 16 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 3
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2 m
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 5
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2 m
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 6
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 60
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 7
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/125
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 30
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/250
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/125
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 15
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 9
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/500
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/250
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/125
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 8
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 10
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/1000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/500
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/250
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/125
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 4
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 11
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/1000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/500
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/250
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/125
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 2
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 12
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/1000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/500
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/250
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/125
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 13
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/1000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/500
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/250
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/125
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 14
| style="padding: 0.1em 0.5em;" |
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/1000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/500
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/250
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/125
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" |
| style="padding: 0.1em 0.5em;" |
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/1000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/500
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/250
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/125
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/15
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8
|-
! style="text-align: right; padding: 0.1em 0.5em;" | 16
| style="padding: 0.1em 0.5em;" |
| style="padding: 0.1em 0.5em;" |
| style="padding: 0.1em 0.5em;" |
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/8000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/4000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/2000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/1000
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/500
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/250
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/125
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/60
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/30
| style="padding: 0.1em 0.5em;" | 1/15
|}
 
17,852

การแก้ไข