ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประปานครหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า1_ชื่อ = สมัย อนุวัตรเกษม
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานกรรมการ
| หัวหน้า2_ชื่อ = สมัยธนศักดิ์ วัฒนฐานะ อนุวัตรเกษม
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รักษาการผู้ว่าการ
| ประเภทหน่วยงาน = รัฐวิสาหกิจ
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]]
34,890

การแก้ไข