ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิชา การพิศิษฎ์"

ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย
({{เกิดปี|2443}}{{ตายปี|2528}})
(ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย)
{{วิกิประเทศไทย}}
'''วิชา การพิศิษฎ์''' เป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่อง ควรแก่ผู้เป็นครูและบุคคลทั่วไปประพฤติตนตามแบบอย่าง ตลอดชีวิตการเป็นครู ของท่านล้วนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและแก่ประเทศชาติ
 
426,858

การแก้ไข