ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟธนบุรี"

ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย)
{{วิกิประเทศไทย}}
{| style="float: right;"
|{{ป้ายสถานีรถไฟ
417,867

การแก้ไข