ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เพิ่มรูปเสรี ไม่แน่ใจชื่อตึก
(เพิ่มรูปเสรี ไม่แน่ใจชื่อตึก)
 
=== 2515 - ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ===
<!--[[ไฟล์:อาคารเภสัชศาสตร์Faculty คณะเภสัชศาสตร์of จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยPharmaceutical, Chulalongkorn University 1.jpg|thumb|left|250px|ด้านหน้าอาคารในคณะเภสัชศาสตร์]] -->
 
เมื่อย้ายสังกัดเข้าสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารและระบบติดตามการเรียนการสอน และการนับหน่วยกิตตามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนปัญหาด้านสถานที่ของคณะที่ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการขยายจำนวนนิสิต ทำให้คณะมีโครงการจัดสร้างอาคารใหม่ขึ้นในบริเวณใกล้เคียงอาคารหลังเดิม แต่อย่างไรก็ดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยมีแนวคิดการสร้าง "Medical Square" ในพื้นที่การศึกษาที่ติดต่อกับสยามสแควร์ซึ่งมีคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์อยู่แล้ว จึงมีโครงการสร้างอาคารคณะเภสัชศาสตร์หลังใหม่ในบริเวณดังกล่าว<ref> 80 ปี เภสัชศาสตร์, 2537</ref> การก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี [[พ.ศ. 2525]] และได้ย้ายสถานที่ทำการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์ไปยังอาคารแห่งใหม่บริเวณ[[สยามสแควร์]]
 
== สถานที่และการเดินทาง ==
[[ไฟล์:Faculty of Pharmaceutical, Chulalongkorn University 2.jpg|thumb|คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Medical Square) จรด[[สยามสแควร์]]ตรงข้ามศูนย์การค้า[[มาบุญครอง]] มีพื้นที่ติดต่อกับคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย<ref>หนังสือ 95 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</ref> แต่เดิมคณะเภสัชศาสตร์ใช้สถานที่ทำการเรียนการสอน ณ อาคารของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 และได้ย้ายมายังสถานที่ตั้งปัจจุบันในปี [[พ.ศ. 2525]]