ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขุนวรวงศาธิราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|}}
 
'''ขุนวรวงศาธิราช''' เป็น[[พระมหากษัตริย์]]แห่ง[[กรุงศรีอยุธยา]] นัก[[ประวัติศาสตร์ไทย]]ไม่นับว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์เพราะถือว่าเป็นกบฏสมคบกับ[[นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์]]แย่งชิงราชบัลลังก์จาก[[พระยอดฟ้า]] อย่างไรก็ตาม ในพงศาวดารได้ระบุว่าพระองค์ได้ผ่านพระราช[[พิธีราชาภิเษก|พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]]แล้ว
 
== พระราชประวัติ ==
{{อ้างอิง-เส้นใต้|บางตำราว่าพระองค์เป็นบุตร[[อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ|เจ้าเมืองศรีเทพ]]อันเป็นเมืองลูกหลวงสมัยราชวงศ์อู่ทองครองกรุงศรีอยุธยา}}
 
=== การพบกับท้าวนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ ===
วันหนึ่งในรัชสมัย[[พระยอดฟ้า]] [[นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์]]พระมารดาของพระยอดฟ้าเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาหอพระข้างหน้า ทอดพระเนตรเห็นพันบุตรศรีเทพก็เกิดมีความรักใคร่ จึงสั่งให้สาวใช้เอาเมี่ยงหมากห่อผ้าไปพระราชทานให้ พันบุตรศรีเทพก็เข้าใจว่าพระนางมีใจรักจึงเอาดอกจำปาให้สาวใช้นำไปถวาย ท้าวศรีสุดาจันทร์ก็ยิ่งมีความกำหนัดในตัวพันบุตรศรีเทพ<ref name="พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)"/>
 
82

การแก้ไข