ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย"

ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย
(ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย)
{{วิกิประเทศไทย}}
 
[[image:PTO.jpg|thumb|right|250px|'''วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย''' แสดงในหอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)]]
393,742

การแก้ไข