ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนา"

 
== กลุ่มของศาสนา ==
=== [[ศาสนาอับราฮัม]] ===
เป็นคำที่ใช้เรียกศาสนาสำคัญ 4 ศาสนาที่เป็นลัทธิเทวนิยมที่มึความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว
—ซึ่งทั้งสี่ศาสนานับเอบราฮัมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสนา
* อื่นๆ
 
=== [[ศาสนาแบบอินเดีย]] ===
[[ศาสนาอินเดีย]]เป็นศาสนาที่มาจาก[[ประเทศอินเดีย]]
* [[ศาสนาฮินดู]]
* [[ศาสนาเชน]]
* [[ศาสนาซิกข์]]
 
=== [[ศาสนาแบบจีน]] ===
* [[ลัทธิเต๋า|ศาสนาเต๋า]]
* [[ลัทธิขงจื๊อ|ศาสนาขงจื๊อ]]
* [[ลัทธิอนุตตรธรรม]]
 
=== [[ศาสนาแบบอิหร่าน]] ===
* [[ศาสนามาณีกี]]
* [[ศาสนาโซโรอัสเตอร์]]
* [[ขบวนการบาบี|ศาสนาบาไฮ]]
* [[ศาสนาบาไฮ]]
 
== ศาสนาญี่ปุ่น ==