ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก๊สธรรมชาติอัด"

== การใช้ในประเทศไทย ==
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
ใน[[ประเทศไทย]]แต่ก่อนเคยเป็นปัญหาว่าสถานีบริการมีน้อย และคนไทยในสมัยนั้นยังไม่คุ้นชินกับการใช้รถเติมก๊าซ แต่ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นมาก ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ปัจจุบันยังมีผู้ให้บริการหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น [[ปตท. ]][[บางจาก ปิโตรเลียม]][[ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์]] และ[[ซัสโก้ ]]แต่เนื่องจากเงินลงทุนในการสร้างสถานีบริการต้องใช้เงินมาก แต่ได้กำไรน้อย ทำให้เอกชนไม่สนใจทำธุรกิจนี้มากเท่าที่ควร
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม