ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงเมียะพะยาละ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| image = Four daughters of King Thibaw.png
| alt =
| caption = พระราชธิดาทั้งสี่ของ[[พระเจ้าธีบอ]]และ[[พระนางศุภยาลัต]] จากซ้าย: พระราชธิดาองค์ที่สี่ เจ้าหญิงเมียะพยากเล, พระราชธิดาองค์ที่หนึ่ง เจ้าหญิงเมียะพยาจี, พระราชธิดาองค์ที่สาม เจ้าหญิงเมียะพยา และพระราชธิดาองค์ที่สอง '''เจ้าหญิงเมียะพยาลัต''' หรือ '''เจ้าหญิงมยะพะยาละ''' ภาพจาก Myanmar Historical Archive
| birth_name =
| birth_date = 4 ตุลาคม 1883
10,910

การแก้ไข