ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์"

(เอาหมวดหมู่ ซาวไทยเชื้อสายจีนออก เพราะไม่มีความจำเป็น และไม่มีหลักฐานพิสูจน์)
* [[เดอะ นอยซ์ ไทยแลนด์]] ออกอากาศทาง [[เวิร์คพอยท์ ทีวี]]
: 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
* [[เดอะ แบนด์ ไทยแลนด์แบนด์ไทยแลนด์]] ออกอากาศทาง [[โมเดิร์นไนน์ ทีวี]]
: 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
 
ผู้ใช้นิรนาม