ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ลบลิงก์ข้ามภาษา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| อักษรย่อ =
| ประเทศ = {{flagicon|Japan}} [[ญี่ปุ่น]]
| วันสถาปนา = 4 มกราคม พ.ศ. 2431
| ผู้สถาปนา = [[สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ]]
| ล้มเลิก =
}}
'''เครื่องราชอิสริยาภรณ์อรหสมบัติ''' ({{ญี่ปุ่น|瑞宝章|Zuihō-shō}}) เป็น[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น]] สถาปนาเมื่อ 4 มกราคม พ.ศ. 2431 โดย[[สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ]] ในนามว่า ''เครื่องราชอิสริยาภรณ์เมจิ'' แรกเริ่มนั้นมี 8 ชั้น (ชั้น 8 ขึ้นไปถึงชั้น 1) แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ก็ถูกพระราชทานเพียง 6 ชั้น โดยยกเลิกชั้นที่ 7 และ 8 ที่เป็นเหรียญอิสริยาภรณ์ออกไป
 
{|align=center class=wikitable width=70%
== ลำดับชั้น ==
{|align=center class=wikitable width=7060%
!colspan=3|แพรแถบ
|-
!width=3025% valign=center align=center|ชื่อแปล2431–2546
!width=25% valign=center align=center|ชื่อญี่ปุ่น2546–ปัจจุบัน
!width=550% valign=center align=center|ชั้นที่ 6
|-
!|width=525% valign=center align=center|แพรแถบย่อ[[Image:JPN Zuiho-sho (WW2) 1Class BAR.svg|100px|center]]
!|width=525% valign=center align=center|ชั้น[[Image:JPN Zuiho-sho 1Class BAR.svg|100px|center]]
!width=50% |瑞宝大綬章 <br /><small>ซูโฮไดจูโช<small> (ชั้น 1, สายสะพาย)
!width=25% valign=center align=center|ชื่อญี่ปุ่น
!width=30% valign=center align=center|ชื่อแปล
|-
|width=525% valign=center align=center|[[Image:JPN Zuiho-sho 1Class(WW2) 2Class BAR.svg|100px|center]]
!|width=525% valign=center align=center|ชั้นที่[[Image:JPN 1Zuiho-sho 2Class BAR.svg|100px|center]]
!width=2550% valign=center align=center|瑞宝大綬重光 <br /><small>ซูโฮไดจูโกโช<small> (ชั้น 2)
!width=30% |ชั้นปฐมสมบัติ (สายสะพาย)
|-
|width=525% valign=center align=center|[[Image:JPN Zuiho-sho 2Class(WW2) 3Class BAR.svg|100px|center]]
!|width=525% valign=center align=center|ชั้นที่[[Image:JPN 2Zuiho-sho 3Class BAR.svg|100px|center]]
!width=2550% valign=center align=center|瑞宝重光中綬章<br /><small>ซูโฮจูโกชูจุโช<small> (ชั้น 3)
!width=30% |ชั้นทุติยสมบัติ
|-
|width=525% valign=center align=center|[[Image:JPN Zuiho-sho 3Class(WW2) 4Class BAR.svg|100px|center]]
!|width=525% valign=center align=center|ชั้นที่[[Image:JPN 3Zuiho-sho 4Class BAR.svg|100px|center]]
!width=2550% valign=center align=center|瑞宝綬章<br /><small>ซูโฮชูจุโชซูโฮโชจุโช<small> (ชั้น 4)
!width=30% |ชั้นตติยสมบัติ
|-
|width=525% valign=center align=center|[[Image:JPN Zuiho-sho 4Class(WW2) 5Class BAR.svg|100px|center]]
!|width=525% valign=center align=center|ชั้นที่[[Image:JPN 4Zuiho-sho 5Class BAR.svg|100px|center]]
!width=2550% valign=center align=center|瑞宝小綬双光章<br /><small>ซูโฮโชจุโชซูโฮโซโกโช<small> (ชั้น 5)
!width=30% |ชั้นจตุยสมบัติ
|-
|width=525% valign=center align=center|[[Image:JPN Zuiho-sho 5Class(WW2) 6Class BAR.svg|100px|center]]
!|width=525% valign=center align=center|ชั้นที่[[Image:JPN 5Zuiho-sho 6Class BAR.svg|100px|center]]
!width=2550% valign=center align=center|瑞宝光章<br /><small>ซูโฮโซตันโกโช<small> (ชั้น 6)
!width=30% |ชั้นเบญจสมบัติ
|-
|width=525% valign=center align=center|[[Image:JPN Zuiho-sho 6Class(WW2) 7Class BAR.svg|100px|center]]
|
!width=5% valign=center align=center|ชั้นที่ 6
!width=50% |เหรียญทองเมจิ (ชั้น 7) (ถูกยกเลิก)
!width=25% valign=center align=center|瑞宝単光章<br /><small>ซูโฮตันโกโช<small>
!width=30% |ชั้นฉสมบัติ
|-
|width=25% valign=center align=center|[[Image:JPN Zuiho-sho (WW2) 8Class BAR.svg|100px|center]]
|
!width=50% |เหรียญเงินเมจิ (ชั้น 8) (ถูกยกเลิก)
|-
|}
 
32,532

การแก้ไข