ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซล"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
 
==ประชากร==
โซลเป็นเมืองที่มี[[ความหนาแน่นประชากร]]อย่างมาก ซึ่งมีความหนาแน่นเกือบสองเท่าของ[[นครนิวยอร์ก]]และเป็นแปดเท่าของ[[โรม]] แต่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่า[[ปารีส]]เล็กน้อย ในเขตปริมณฑลของโซลถือเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในพื้นที่ปริมณฑลเมืองของ[[องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา]](กลุ่มประเทศโออีดีซีซีดี)<ref>[http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/393438.html] Seoul ranks highest in population density among OECD countries-Source-OECD report</ref> ผู้ที่อยู่อาศัยในโซลเกือบทั้งหมดเป็น[[ชาวเกาหลี]] มีชาวญี่ปุ่นและ[[จีนโพ้นทะเล|ชาวจีน]]อาศัยอยู่เล็กน้อย ในปี 2552 โซลมีประชากรประมาณ 10, 208, 302 คน<ref name="seoul2">{{cite web|url=http://stat.seoul.go.kr/Seoul_System5.jsp?stc_cd=418|title=Seoul Statistics (Population)|publisher=Seoul Metropolitan Government|accessdate=24 March 2010}}</ref> ในปี 2553 มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในกรุงโซลประมาณ 255, 501 คน ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของกรุงโซล<ref>{{cite news
|last=Park
|first=Chung-a
ผู้ใช้นิรนาม