ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลมินาโมโตะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ก็ได้ชัยชนะเหนือตระกูลไทระและมีอำนาจเหนือราชสำนักทำให้จักรพรรดิ
โกะ-ชิระกะวะไม่พอพระทัยพยายามยุแยงให้โยะริโตะโมะและโยะชิสึเนะ
แตกคอกันซึ่งในที่สุดโยะริโตะโมะก็สามารถกำจัด [[ โยะชิสึเนะ ]] น้องชายโยะริโตะ
โมะก็สามารถกำจัด [[ โยะชิสึเนะ ]] น้องชาย
ต่างแม่ได้สำเร็จและหวังว่าจะได้ตำแหน่ง ''' เซะอิไทโชกุน ''' จากราชสำนัก
แต่จักรพรรดิโกะไม่ทรงยอมทำให้โยะริโตะโมะต้องรอไปหลายปีจน
 
 
จนจักรพรรดิโกะเสด็จสวรรคตลงจักรพรรดิพระองค์ใหม่จึงได้พระราชทาน
ตำแหน่งเซะอิไทโชกุนให้โยะริโตะโมะในที่สุดเขาจึงสามารถจัดตั้ง [[ รัฐบาลโชกุนคะมะคุระ ]]
ได้สำเร็จซึ่งรัฐบาลโชกุนคะมะคุระก็มีโชกุนปกครองทั้งสิ้น 9 คนก่อนจะถูกตระกูล
 
อะชิคะงะโค่นล้มลงได้สำเร็จ
 
 
2,516

การแก้ไข