ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/สถานะลิขสิทธิ์ของภาพที่ดัดแปลงหรือทำซ้ำ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ผมวินิจฉัยไว้ดังนี้
* กรณีดัดแปลงภาพของคนอื่นมา ต้องดูต้นฉบับว่าสถานะลิขสิทธิ์เป็นอย่างใด สำหรับ Martaban.svg เมื่อเทียบกับภาพในหมวดหมู่ที่ยกมา เห็นได้ชัดว่า Kongtupthai นำภาพคนอื่นมาดัดแปลง แต่ก็ไม่รู้ว่าดัดแปลงภาพไหนเพราะเจ้าตัวไม่ได้ระบุ (การบอกให้ไปค้นในกูเกิลแล้วไม่มีนี้ฟังไม่ขึ้น และไม่จำเป็นต้องใส่ในคำอธิบาย) อย่างไรก็ดีสัญญาอนุญาตที่ใช้ เข้ากันได้กับภาพอื่น ๆ ในหมวดหมู่ จึงอนุโลมให้สามารถมีอยู่ได้ ก่อนหน้านี้ <sup>[1]</sup> ผมเคยแนะนำ Kongtupthai ให้ไปอัปโหลดที่คอมมอนส์ แต่ก็ไม่มีการตอบรับ
* กรณี resize ภาพของคนอื่นมา โดยไม่มีการแต่งเติมอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญไม่ถือว่าเป็นงานต่อยอด สถานะลิขสิทธิ์จึงควรจะเหมือนเดิม สำหรับ Bulawayo_CBD.jpg เจ้าของก็คือ Gppoer212 ไม่เปลี่ยนไปเป็นของ Kongtupthai แต่อย่างใด สำหรับ Bulawayo_CBD.jpg เจ้าของ Gppoer212 กำหนดให้เป็นสาธารณสมบัติ เข้ากันไม่ได้กับที่ Kongtupthai กำหนด (คือการเคลมว่าเป็นของตัวเอง) และมีการแนะนำให้ย้ายไปคอมมอนส์ เห็นว่าควรย้ายภาพต้นฉบับไปคอมมอนส์เสียก่อน แล้วจึงแจ้งลบรูปเล็กใน thwp ด้วยเหตุภาพซ้ำซ้อนกับคอมมอนส์ บทความก็ยังใช้รูปในชื่อเดิมได้
* คำว่า "ถ่ายเอาเอง" หรือ "ภาพถ่ายเอง" ใช้ไม่ได้กับกรณีภาพดัดแปลง หรือภาพที่ไม่ใช่รูปถ่าย แต่เปลี่ยนเป็นคำอื่นได้เช่น "ภาพสร้างสรรค์เอง โดยดัดแปลงจาก..."
 
131,129

การแก้ไข