ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/สถานะลิขสิทธิ์ของภาพที่ดัดแปลงหรือทำซ้ำ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ได้รับแจ้งผ่านทาง วิกิพีเดีย:เลขาชาววิกิพ...)
ป้ายระบุ: เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ได้รับแจ้งผ่านทาง [[วิกิพีเดีย:เลขาชาววิกิพีเดีย]] จากผู้ใช้ Potapt ให้ตรวจสอบรูปภาพในสองกรณี ในแต่ละคู่ มาจากแหล่งเดียวกันหรือไม่ และถ้าใช่ รูปที่อัปโหลดทีหลัง (ซึ่งอาจปรับขนาดหรือดัดแปลงให้ต่างไปเล็กน้อย) จะสามารถระบุว่า "ถ่ายเอาเอง" ได้หรือไม่
* [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_locator_maps_of_administrative_divisions_in_Myanmar_%28location_map_scheme%29] กับ [https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Martaban.svg] (Martaban.svg)
* [https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bulawayo_CBD.jpg] กับ [https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Bulawayo_CBD.jpg] (Bulawayo_CBD.jpg)
 
ผมวินิจฉัยไว้ดังนี้
131,129

การแก้ไข