ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอมะขาม"

เพิ่มขึ้น 3,269 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| fax = 0 3938 9498
}}
'''อำเภอมะขาม''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดจันทบุรี]] เดิมเรียกว่า “อำเภอท่าหลวง” ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2422 โดยมีพระพลสงครามเป็นนายอำเภอคนแรก ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นด่านสำหรับเก็บส่วยอากร ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี ที่ตั้งตำบลท่าหลวงปัจจุบัน ต่อมาการค้าขายได้เจริญขึ้น มีการติดต่อค้าขายกับประเทศเขมร โดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอมะขามไปยังอำเภอโป่งน้ำร้อน และข้ามไปประเทศเขมรกันมากขึ้น เพื่อความสะดวกต่อการเก็บส่วยอากร จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ ณ บ้านมะขามในปี พ.ศ. 2540 และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอมะขาม”
'''อำเภอมะขาม''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดจันทบุรี]] เดิมอำเภอมะขามชื่อ "อำเภอท่าหลวง" มีพื้นที่กว้างขวาง แต่ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อและถูกแบ่งการปกครองเป็น[[อำเภอโป่งน้ำร้อน]] [[อำเภอสอยดาว]] [[อำเภอเขาคิชฌกูฏ]]
สาเหตุที่ได้ชื่อว่า “มะขาม” เล่าต่อกันมาว่าในขณะนั้นพื้นที่อำเภอมะขามเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ดุร้าย ไข้ป่าชุกชุม ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาประสบภัยอยู่เป็นเนือง ๆ การเดินทางไม่มีถนนเหมือนในปัจจุบัน การคมนาคมติดต่อกับในจังหวัดที่สะดวกที่สุดได้แก่ การใช้เส้นทางแม่น้ำจันทบุรีโดยทางเรือ ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง การเดินทางโดยทางบกต้องใช้ม้าหรือเกวียน เป็นพาหนะเดินทางผ่านเขาลัดเลาะไปตามแนวป่ากินเวลาเดินทางประมาณ 2 วัน จึงจะถึงตัวเมือง ทั่ง ๆ ที่ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตรเท่านั้น การมีสิ่งแวดล้อมเป็นป่าเขาจึงมีสัตว์ร้ายนานาชนิดชุกชุม รวมทั้งไข้ป่าหรือที่เรียกว่า “ไข้มาลาเรีย” ทำให้มักมีการเสียชีวิตระหว่างเดินทาง ผู้ที่ไม่เคยมาเมื่อมาถึงแล้วหลังจากกลับก็ไม่กล้ามาอีก เพราะความขยาดต่อความทุรกันดาร และพากันขนานนามว่า “มาขาม” ต่อมาได้เลือนเป็น “มะขาม”แต่ภายหลังได้ถูกแบ่งการปกครองเป็น[[อำเภอโป่งน้ำร้อน]] [[อำเภอสอยดาว]] [[อำเภอเขาคิชฌกูฏ]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
24

การแก้ไข