ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐยะไข่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| demographics_type1 = ประชากรศาสตร์
| demographics1_title1 = กลุ่มชาติพันธุ์
| demographics1_info1 = [[ชาวยะไข่|ยะไข่]], [[ชาวชิน|ชิน]],<ref>{{cite web | url=http://www.standnow.org2013}}</ref> [[ชาวกะมัน|กะมัน]], [[ชาวโรฮิงยา|โรฮิงยา]]
| demographics1_title2 = ศาสนา
| demographics1_info2 = [[เถรวาท|พุทธ (เถรวาท)]], [[ศาสนาอิสลาม|อิสลาม]], [[ศาสนาฮินดู|ฮินดู]] และอื่น ๆ
135,328

การแก้ไข