ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามพระมหากษัตริย์ที่ได้รับสมัญญานามมหาราช"

 
== รายพระนาม ==
===ต่างประเทศ===
 
* [[พระเจ้าพรหมมหาราช]]
* [[พ่อขุนเม็งรายมหาราช]]
* [[พ่อขุนรามคำแหงมหาราช]]<ref name="kanchanapisek">[http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK2/chapter7/chap7.htm มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย] สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒. (เฉพาะรัชกาลก่อน) </ref>
* [[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]<ref name="kanchanapisek" />
* [[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]<ref name="kanchanapisek" />
* [[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]<ref name="kanchanapisek" />
* [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]<ref name="kanchanapisek" />
* [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]([[สมเด็จพระปิยมหาราช]])<ref name="kanchanapisek" />
* [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ([[สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า]])
* [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]([[สมเด็จพระภัทรมหาราช]])<ref>[http://power.manager.co.th/69-84.html พระราชสมัญญานาม “มหาราช”]. พระบรมเดชานุภาพแห่งรัชกาลที่ 9.</ref>
* [[พระเจ้ากวางแกโตมหาราช]](เกาหลี)
* [[พระเจ้าจางซู]]
* [[พระเจ้ามอคเตซูมาที่ 1 มหาราช]] แอซเท็ก
* [[พระเจ้าชาห์ เรซา ปาห์ลาวี|ชาห์เรซามหาราช]]<ref>http://www.iranchamber.com/history/reza_shah/reza_shah.php</ref><ref>Iranian parliament named him ''Rezā Shāh Kabir (Reza Shah the Great) '' in 1948, after his death. However, this became almost obsolete after the 1979 revolution.</ref> อิหร่าน
===ประเทศไทย===
* [[พ่อขุนรามคำแหงมหาราช]]<ref name="kanchanapisek">[http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK2/chapter7/chap7.htm มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย] สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒. (เฉพาะรัชกาลก่อน) </ref>
* [[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]<ref name="kanchanapisek" />
* [[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]<ref name="kanchanapisek" />
* [[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]<ref name="kanchanapisek" />
* [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]<ref name="kanchanapisek" />
* [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]([[สมเด็จพระปิยมหาราช]])<ref name="kanchanapisek" />
* [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ([[สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า]])
* [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]([[สมเด็จพระภัทรมหาราช]])<ref>[http://power.manager.co.th/69-84.html พระราชสมัญญานาม “มหาราช”]. พระบรมเดชานุภาพแห่งรัชกาลที่ 9.</ref>
 
== อ้างอิง ==
1,143

การแก้ไข