ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุบลราชธานี"

แก้ไข้แล้ว
(แก้ไข้แล้ว)
* [[อ้วน วิภู งามเนตร]] (ช่อง 3)
* [[ธีระชาติ ธีระวิทยากุล ]][[อู๊ด เป็นต่อ]] (ช่อง 9)
* [[ชวนภ รัตนะศศิวิมล ]] [ดีเจ ขนมจีน]] (ปัจจุบันอยู่ อสมท จันทบุรี)
 
=== นักการเกษตร ===
24

การแก้ไข