ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศรัณย์ ศิริลักษณ์"

**เพลง คำมั่นสัญญา
*เพลงประกอบละคร "สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย"
**เพลง ของนอกกาย
**เพลง หัวใจระฟ้า
**เพลง ปัญญาอ่อน (ร้องคู่กับ ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์ ณัฐชา นวลแจ่ม
ปิยพันธ์ ขำกฤษ )
ผู้ใช้นิรนาม