ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก"

| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19|ชุดที่ 19]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538|พ.ศ. 2538]]||bgcolor="#dfab53" |พลเอก[[ศิริ ทิวะพันธุ์]]||bgcolor="#b0ceff" |นาย[[ยิ่งพันธ์ มนะสิการ]]||rowspan=2 bgcolor="#ffffcc" |นาย[[สุชน ชามพูนท]] ||rowspan=2 bgcolor="#d7e4f9" |นาย[[จุติ ไกรฤกษ์]] ||bgcolor="#dfab53" |นาย[[อุดมศักดิ์ อุชชิน]]||rowspan=2 bgcolor="#ffffcc" |นาย[[วีระ ปัทมสิริวัฒน์]]
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20|ชุดที่ 20]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539|พ.ศ. 2539]]||bgcolor="#d7e4f9" |นาย[[พิษณุ พลไวย์]]||bgcolor="#adff2f" |นาย[[ยิ่งพันธ์ มนะสิการ]]||bgcolor="#b0ceffadff2f" |นาย[[ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์]]
|}
 
19,204

การแก้ไข