ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เรซูเม}}
[[ไฟล์:Anil-Sakya.gif|thumb|พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร.]]
'''พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ph.D.''' ชาว[[เนปาล]] บวชเป็นสามเณรในประเทศเนปาล และมาศึกษาพระธรรม ณ [[วัดบวรนิเวศวิหาร]] ซึ่งเมื่ออายุครบบวชพระ ได้อุปสมบท ณ [[วัดบวรนิเวศวิหาร]] โดยมี[[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกสกลมหาสังฆปริณายก]] เป็นอุปัชฌาย์ แล้วทรงให้การอุปถัมภ์มาตั้งแต่เป็นสามเณร ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ [[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]]
 
== การศึกษา ==
4

การแก้ไข