ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อารยธรรมเฮลเลนิสต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ระวังสับสน|อารยธรรมกรีก}}
{{ใช้ปีคศ|width=300px}}
[[File:Diadochen1.png|thumb|right|float|300px|ดินแดนเฮลเลนิสติกที่รวมทั้ง[[อาณาจักรไดอาแอโดคีคาย]] (Diadochi):
{{legend|#787CAD|ราชอาณาจักรของ[[ทอเลมีที่ 1 โซเตอร์]]}}
{{legend|#50A249|ราชอาณาจักรของ[[คาสแซนเดอร์]]}}
166,310

การแก้ไข