ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอมะขาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| fax = 0 3938 9498
}}
'''อำเภอมะขาม''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดจันทบุรี]] เดิมอำเภอ "มะขามชื่อ "อำเภอท่าหลวง" มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากขวาง แต่ภายหลีงภายหลังได้เปลี่ยนชื่อและถูกแบ่งการปกครองเป็น [[อำเภอโป่งน้ำร้อน]] [[อำเภอสอยดาว]] [[อำเภอเขาคิชฌกูฏ]] แต่ก่อน "อำเภอมะขาม" ชื่อ " อำเภอท่าหลวง " ในตำบลท่าหลวง ปัจจุบัน
"อำเภอมะขาม " อยู่ทางทิศเหนือ ห่างจาก ตัวเมือง 15 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี - สระแก้ว
 
== ระยะทางจากอำเภอมะขาม ไปจังหวัดต่างๆ ==
* '''ห่างจากจังหวัด[[จันทบุรี]] 15 กิโลเมตร '''
* '''ห่างจากจังหวัด[[ตราด]] 70 กิโลเมตร '''
* '''ห่างจากจังหวัด[[ระยอง]] 122 กิโลเมตร '''
* '''ห่างจากจังหวัด[[สระแก้ว]] 141 กิโลเมตร '''
* '''ห่างจากจังหวัด[[ชลบุรี]] 202 กิโลเมตร '''
* ''' ห่างจากจังหวัด[[สระบุรี]] 338 กิโลเมตร '''
* '''ห่างจาก[[กรุงเทพมหานคร]] 243 กิโลเมตร '''
* '''ห่างจากจังหวัด[[นครราชสีมา]] 348 กิโลเมตร '''
* '''ห่างจากจังหวัด[[ขอนแก่น]] 537 กิโลเมตร '''
* '''ห่างจากจังหวัด[[เชียงใหม่]] 1,119 กิโลเมตร '''
* '''ห่างจากจังหวัด[[อุบลราชธานี]] 712 กิโลเมตร '''
 
== การคมนาคม สู่อำเภอมะขาม==
* '''รถ 2 แถว สาย ปะตง - จันทบุรี (สีเขียว) '''
* '''2.รถ 2 แถว สาย คลองใหญ่ - ทับไทร - จันทบุรี (สีขาว) '''
* '''3.รถ 2 แถว สาย มะขาม - จันทบุรี (สีกลม) '''
* '''4.รถบัสปรับอากศ สาย สระบุรี - จันทบุรี '''
* '''5.รถบัสปรับอากาศ สาย ราชสีมา - จันทบุรี '''
* ''''6.รถบัสปรับอากาศ สาย บุรีรัมย์ - จันทบุรี "'
* '''7.รถตู้สาธารณะปรับอากาศ สาย ฉะเชิงเทรา - จันทบุรี - ตราด '''
* '''8.รถตู้สาธารณะปรับอากศ สาย กบินทร์บุรี - สระแก้ว - จันทบุรี '''
* '''9.รถตู้เอกชน(ร่วม บขส สอยดาวทัว) สาย สระแก้ว - สอยดาว - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ '''
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอมะขามตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 จันทบุรี-สระแก้ว มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเขาคิชฌกูฏ]]และ[[อำเภอโป่งน้ำร้อน]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับอำเภอโป่งน้ำร้อนและ[[อำเภอขลุง]]
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอมะขามประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 7 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลเมืองตำบลมะขาม]] ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมะขาม
* '''เทศบาลตำบลอ่างคีรี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างคีรีทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะขาม (เฉพาะนอกเขต[[เทศบาลเมืองตำบลมะขาม]])
* '''เทศบาลตำบลท่าหลวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าหลวงทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลวังแซ้ม ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังแซ้มทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลปัถวี ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปัถวีทั้งตำบล
 
== โรงเรียนในอำเภอมะขาม ==
* '''โรงเรียนมะขามสรรเสริญ '''
* '''โรงเรียนบ้านมะขาม '''
* '''โรงเรียนบ้านหนอนสลุด '''
* '''โรงเรียนวัดบ้านอ่าง '''
* '''โรงเรียนวัดโป่ง '''
* '''โรงเรียนบ้านทุ่งบอน '''
* '''โรงเรียนบ้านทุ่งเพล '''
* '''โรงเรียนบ้านวังตัก '''
* '''โรงเรียนวัดขนุน '''
* '''โรงเรียนวัดน้ำรัก '''
* '''โรงเรียนบ้านทัพนคร '''
* '''โรงเรียนตชด บ้านคลองมะลิ '''
* '''โรงเรียนวัดมะทาย '''
 
 
 
132,161

การแก้ไข