ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"

ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย
(ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย)
{{วิกิประเทศไทย}}
'''บายศรี''' หมายถึง เครื่องเชิญ[[ขวัญ]]หรือรับขวัญ ทำด้วย[[ใบตอง]] รูปคล้าย[[กระทง]] เป็นชั้น ๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไปตามลำดับ เป็น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น มีเสาปักตรงกลางเป็นแกน มีเครื่องสังเวยวางอยู่ในบายศรีและมี[[ไข่]]ขวัญเสียอยู่บนยอดบายศรี มีหลายอย่าง เช่น บายศรีตอง บายศรีปากชาม บายศรีใหญ่ ( [[ภาษาเขมร]] บาย = ข้าว + ศรี = สิริ หมายความว่า ข้าวอันเป็นสิริหรือข้าวขวัญ )<ref> พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 </ref>
 
432,704

การแก้ไข