ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอมะขาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอมะขามประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 7 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลเมืองมะขาม]] ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมะขาม
* '''เทศบาลตำบลอ่างคีรี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างคีรีทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะขาม (เฉพาะนอกเขต[[เทศบาลเมืองมะขาม]])
* '''เทศบาลตำบลท่าหลวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าหลวงทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลวังแซ้ม ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังแซ้มทั้งตำบล
24

การแก้ไข