ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามจักรพรรดินีจีน"

=== ราชวงศ์หมิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงใน !คู่สมรส |- | align = "center"|[[ไฟล์:Mi
(=== ราชวงศ์หมิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงใน !คู่สมรส |- | align = "center"|[[ไฟล์:Min)
(=== ราชวงศ์หมิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงใน !คู่สมรส |- | align = "center"|[[ไฟล์:Mi)
| align = "center"|[[ไฟล์:Ming-Empire2.jpg|100px]] ||align="center"|[[พระพันปีหลวงหลิว]]||align="center"|[[จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน]]||align="center"|Zhu Biao
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝昭皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเฉิงเสี่ยวเจา|จักรพรรดินีเฉิงเสี่ยวนีซวนจง พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิซวนเต๋อ]]<br>[[จักรพรรดิเจิ้งถง]]||align="center"|[[จักรพรรดิหงซี]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝恭章皇后孙氏(明宣宗).jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวกงจาง|จักรพรรดินีซางเซิง พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิเจิ้งถง]]||align="center"|[[จักรพรรดิซวนเต๋อ]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝庄睿皇后Ming-Empire2.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีฉียี่นีเสี้ยวอี้ พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิจิ่งไท่เฉิงฮั่ว]]||align="center"|[[จักรพรรดิซวนเต๋อเจิ้งถง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝庄睿皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวจ้วงรุ่ย|จักรพรรดินีฉียี่ พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิจิ่งไท่]]||align="center"|[[จักรพรรดิซวนเต๋อ]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝肃皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเสี้ยวซู พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิจิ่งไท่]]||align="center"|[[จักรพรรดิซวนเต๋อ]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Ming-Empire2孝康敬皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเสี้ยวอี้นีเซี่ยวคังจิง|จักรพรรดินีเจาเซิง พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิเฉิงฮั่วหงจี]]||align="center"|[[จักรพรรดิเจิ้งถงเจิ้งเต๋อ]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝安皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวอัน|จักรพรรดินีเหรินเซิง พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิว่านลี่]]||align="center"|[[จักรพรรดิหลงชิ่ง]]
ผู้ใช้นิรนาม