ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซเดียม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล โซเดียม}}
{{Elementbox_header | number=11 | symbol=Na | name=โซเดียม | left=[[นีออน]] | right=[[แมกนีเซียม]] | above=[[ลิเทียม|Li]] | below=[[โพแทสเซียม|K]] | color1=#ff6666 | color2=black }}
{{Elementbox_series | [[โลหะอัลคาไล]] }}
{{Elementbox_groupperiodblock | group=1 | period=3 | block=s }}
{{Elementbox_appearance_img | Nametal.JPG| ขาวเงิน }}
{{Elementbox_atomicmass_gpm | [[1 E-26 kg|22.98976928 (2)]] }}
{{Elementbox_econfig | &#91;[[neon|Ne]]&#93; 3s<sup>1</sup> }}
{{Elementbox_epershell | 2, 8, 1 [[ไฟล์:Electron shell 011 Sodium - no label.svg|200 px]]}}
{{Elementbox_section_physicalprop | color1=#ff6666 | color2=black }}
{{Elementbox_phase | [[ของแข็ง]] }}
{{Elementbox_density_gpcm3nrt | 0.968 }}
{{Elementbox_densityliq_gpcm3mp | 0.927 }}
{{Elementbox_meltingpoint | k=370.87 | c=97.72 | f=207.9 }}
{{Elementbox_boilingpoint | k=1156 | c=883 | f=1621 }}
{{Elementbox_heatfusion_kjpmol | 2.60 }}
{{Elementbox_heatvaporiz_kjpmol | 97.42 }}
{{Elementbox_heatcapacity_jpmolkat25 | 28.230 }}
{{Elementbox_vaporpressure_katpa | 554 | 617 | 697 | 802 | 946 | 1153 | comment= }}
{{Elementbox_section_atomicprop | color1=#ff6666 | color2=black }}
{{Elementbox_crystalstruct | cubic body centered }}
{{Elementbox_oxistates | 1<br /> (ออกไซด์เป็น[[เบส (เคมี)|เบส]]แก่) }}
{{Elementbox_electroneg_pauling | 0.93 }}
{{Elementbox_ionizationenergies4 | 495.8 | 4562 | 6910.3 }}
{{Elementbox_atomicradius_pm | [[1 E-10 m|180]] }}
{{Elementbox_atomicradiuscalc_pm | [[1 E-10 m|190]] }}
{{Elementbox_covalentradius_pm | [[1 E-10 m|154]] }}
{{Elementbox_vanderwaalsrad_pm | [[1 E-10 m|227]] }}
{{Elementbox_section_miscellaneous | color1=#ff6666 | color2=black }}
{{Elementbox_magnetic | [[พาราแมกเนติก]] }}
{{Elementbox_eresist_ohmmat20 | 47.7 n}}
{{Elementbox_thermalcond_wpmkat300k | 142 }}
{{Elementbox_thermalexpansion_umpmkat25 | 71 }}
{{Elementbox_speedofsound_rodmpsat20 | 3200 }}
{{Elementbox_youngsmodulus_gpa | 10 }}
{{Elementbox_shearmodulus_gpa | 3.3 }}
{{Elementbox_bulkmodulus_gpa | 6.3 }}
{{Elementbox_mohshardness | 0.5 }}
{{Elementbox_brinellhardness_mpa | 0.69 }}
{{Elementbox_cas_number | 7440-23-5 }}
{{Elementbox_isotopes_begin | isotopesof=sodium | color1=#ff6666 | color2=black }}
{{Elementbox_isotopes_decay3 | mn=22 | sym=Na | na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=[[1 E7 s|2.602]] [[ปี|y]] | dm1=[[Positron emission|β<sup>+</sup>]] | de1=0.546 | pn1=22 | ps1=[[นีออน|Ne]] | dm2=[[electron capture|ε]] | de2=- | pn2=22 | ps2=[[neon|Ne]] | dm3=[[Gamma radiation|γ]] | de3=1.2745 | pn3= | ps3=- }}
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=23 | sym=Na | na=100% | n=12 }}
{{Elementbox_isotopes_end}}
{{Elementbox_footer | color1=#ff6666 | color2=black }}
 
'''โซเดียม''' ({{lang-en|Sodium}}) เป็น[[ธาตุเคมี|ธาตุ]]ใน[[ตารางธาตุ]]ซึ่งมีสัญลักษณ์ '''Na''' (จากคำว่า ''Natrium'' ใน[[ภาษาเยอรมัน]]<ref>[http://www.webelements.com/sodium/index.html Sodium: the essentials]</ref>) และหมาย[[เลขอะตอม]] 11 โซเดียมเป็น[[โลหะ]]อ่อน มีลักษณะเป็นไข มีสีเงิน และอยู่ในกลุ่ม[[โลหะอัลคาไลแอลคาไล]] โซเดียมมีมากในสารประกอบทางธรรมชาติ (โดยเฉพาะ[[เฮแฮไลต์]])
 
โซเดียมทำปฏิกิริยาได้ว่องไวมาก ให้เปลวไฟสีเหลือง [[ออกซิเดชัน|ออกซิไดส์]]ใน[[อากาศ]]และทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับ[[น้ำ]]มากจนเกิดเปลวไฟได้ จึงจำเป็นต้องเก็บอยู่ใน[[น้ำมัน]]
* [[โซเดียมบิสเมต]] - NaBiO<sub>3</sub>
* [[โซเดียมซูเปอร์ออกไซด์]] - NaO<sub>2</sub>
* [[โซเดียมซีลีเนต]] - Na<sub>2</sub>SeO<sub>4</sub>
 
* [[โซเดียมไนเตรต]] - NaNO<sub>3</sub>
* [[โซเดียมฟอสเฟต]] - NaPO<sub>3</sub>
* [[โซเดียมอาร์ซีเนต]] - NaAsO<sub>3</sub>
* [[โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต]] - NaHCO<sub>3</sub>
* [[โซเดียมคลอเรต]] - NaClO<sub>3</sub>
* [[โซเดียมฟลูออเรต]] - NaFO<sub>3</sub>
* [[โซเดียมโบรเมต]] - NaBrO<sub>3</sub>
* [[โซเดียมไอโอเดต]] - NaIO<sub>3</sub>
* [[โซเดียมไฮโพคลอไรด์]] - NaOCl
* [[โซเดียมไฮโพฟลูออไรด์]] - NaOF
* [[โซเดียมไฮโพโบรไมด์]] - NaOBr
* [[โซเดียมไฮโพไอโอไดต์]] - NaOI
* [[โซเดียมเพอร์คลอเรต]] - NaClO<sub>4</sub>
* [[โซเดียมแอนติโมเนต]] - NaSbO<sub>3</sub>
* [[โซเดียมเทลลูเรต]] - Na<sub>2</sub>TeO<sub>4</sub>
* [[โซเดียมพอโลเนต]] - Na<sub>2</sub>PoO<sub>4</sub>
* [[โซเดียมพอโลไนต์]] - Na<sub>2</sub>PoO<sub>3</sub>
* [[โซเดียมเทลลูไรต์]] - Na<sub>2</sub>TeO<sub>3</sub>
* [[โซเดียมซีลีไนต์]] - Na<sub>2</sub>SeO<sub>3</sub>
* [[โซเดียมซัลไฟต์]] - Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>
* [[โซเดียมอาร์เซไนต์]] - NaAsO<sub>2</sub>
* [[โซเดียมแอนติโมไนต์]] - NaSbO<sub>2</sub>
* [[โซเดียมแอนติโมไนด์]] - Na<sub>3</sub>Sb
* [[โซเดียมไนไตรต์]] - NaNO<sub>2</sub>
* [[โซเดียมฟอสไฟต์]] - NaPO<sub>2</sub>
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
4,236

การแก้ไข