ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครหาดใหญ่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox settlement
{{กล่องข้อมูล เทศบาล
<!--See Template:Infobox settlement for additional fields that may be available-->
<!-- ข้อมูลจำเป็น -->
<!--See the Table at Infobox settlement for all fields and descriptions of usage-->
| เทศบาล = นครหาดใหญ่
<!-- Basic info ---------------->
| image = Skyline of Hat Yai City, June 2012 by.jpg
|name seal = ตราเทศบาลนครหาดใหญ่.gif
|official_name = เทศบาลนครหาดใหญ่
| ชื่ออังกฤษ = Hat Yai City
|other_name =
<!-- ข้อมูลเสริม -->
|native_name =
| คำขวัญ = มหานครแห่งการค้า นำพาความศิวิไลช์ หาดใหญ่แดนสันติสุข
|native_name_lang = th
| ชื่อนายกเทศมนตรี = นายไพร พัฒโน ([[พรรคประชาธิปัตย์]]) <!-- (สมัยที่ 2 ชนะการเลือกตั้งเมื่อเมษายน 51) -->
|nickname =
| รหัสiso = 9098
|settlement_type = [[เทศบาลนครในประเทศไทย|เทศบาลนคร]]
| พื้นที่ = 21
|total_type =
| ประชากร = 158,218<ref name="population">[http://www.hatyaicity.go.th/content/15 สถิติประชากร ประจำเดือน มิถุนายน 2555 เทศบาลนครหาดใหญ่]</ref>
|motto =
| ความหนาแน่น = 7,921
<!-- images and maps ----------->
<!-- ข้อมูลสำนักงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
|image_skyline = Skyline of Hat Yai City, June 2012 by.jpg
| สำนักงาน = สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ <br />เลขที่ 445 [[ถนนเพชรเกษม]] ตำบลหาดใหญ่ [[อำเภอหาดใหญ่]] [[จังหวัดสงขลา]] 90110
|imagesize = 300px
| โทรศัพท์ = 0 7420 0000
|image_caption = นครหาดใหญ่
| โทรสาร = 0 7423 5536
|image_flag =
| เว็บไซต์ = http://www.hatyaicity.go.th/ http://www.hatyaicity.go.th/
|flag_size =
|image_seal =Hatyai seal.gif
|seal_size =
|image_shield =
|shield_size =
|image_blank_emblem =
|blank_emblem_type =
|blank_emblem_size =
|image_map =
|mapsize =
|map_caption =
|image_map1 =
|mapsize1 =
|map_caption1 =
|image_dot_map =
|dot_mapsize =
|dot_map_caption =
|dot_x = 150 |dot_y = 87
|pushpin_map =Thailand <!-- the name of a location map as per http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Location_map -->
|pushpin_label_position = <!-- the position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
|pushpin_map_caption =
|pushpin_mapsize =
<!-- Location ------------------>
|coordinates_display = inline,title
|coordinates_region = TH
|subdivision_type = ประเทศ
|subdivision_name = {{THA}}
|subdivision_type1 = จังหวัด
|subdivision_name1 = [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
|subdivision_type2 = อำเภอ
|subdivision_name2 = [[อำเภอหาดใหญ่|หาดใหญ่]]
<!-- Smaller parts (e.g. boroughs of a city) and seat of government -->
|seat_type =
|seat =
|parts_type =
|parts_style = <!-- =list (for list), coll (for collapsed list), para (for paragraph format)
Default is list if up to 5 items, coll if more than 5-->
|parts = <!-- parts text, or header for parts list -->
|p1 =
|p2 = <!-- etc. up to p50: for separate parts to be listed-->
<!-- Politics ----------------->
|government_footnotes =
|government_type = เทศบาลนคร
|leader_title = นายกเทศมนตรี
|leader_name = ไพร พัฒโน
|leader_title1 = <!-- for places with, say, both a mayor and a city manager -->
|leader_name1 =
|established_title = <!-- Settled -->
|established_date =
<!-- Area --------------------->
|area_magnitude =
|unit_pref = <!--Enter: Imperial, to display imperial before metric-->
|area_footnotes =
|area_total_km2 = 21.00
|area_land_km2 = 20.50
|area_water_km2 = 0.50
|area_total_sq_mi = 8.20
|area_land_sq_mi = 8.00
|area_water_sq_mi = 0.20
|area_water_percent = 2.38
<!-- Elevation -------------------------->
|elevation_footnotes = <!--for references: use<ref> tags-->
|elevation_m =
|elevation_ft =
|elevation_max_m =
|elevation_max_ft =
|elevation_min_m =
|elevation_min_ft =
<!-- Population ----------------------->
|population_as_of = 2008
|population_footnotes =
|population_note = ชาวบ้านที่สมัครสมาชิกเฉพาะ
|population_total = 157,359
|population_density_km2 = 12,676.05
|population_density_sq_mi = 35,297.55
<!-- General information --------------->
|latd=7 |latm=1|lats=|latNS=N
|longd=100|longm=28 |longs= |longEW=E
|timezone = Thailand
|utc_offset = +7
|timezone_DST =
|utc_offset_DST =
|coor_type =
<!-- Area/postal codes & others -------->
|postal_code_type = Postal code
|postal_code = 90110
|area_code =
|blank_name =
|blank_info =
|website = [http://www.hatyaicity.go.th/index.php?options=content&mode=history/ http://www.hatyaicity.go.th/]
|footnotes =
}}
 
 
{{Weather box
|location = เทศบาลนครหาดใหญ่
|metric first = Yes
|single line = Yes
1,464

การแก้ไข