ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสอยดาว"

ย้อนการแก้ไขที่ 5165196 สร้างโดย 27.55.141.128 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 5165196 สร้างโดย 27.55.141.128 (พูดคุย))
| คำขวัญ = เขาเสียดฟ้า ป่าผืนใหญ่ แหล่งกำเนิดกระวานไทย ที่อาศัยกบอกหนาม <br>งามนกประจำถิ่น น้ำดินอุดมดี วัฒนธรรม<br>มากมี ประเพณีสืบสาน เทศกาลเที่ยว<br>เขาสอยดาว
}}
'''อำเภอสอยดาว''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดจันทบุรี]] เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโป่งน้ำร้อน อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 7067 กิโลเมตร เดิม เป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอโป่งน้ำร้อน
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
* '''เทศบาลเมืองทรายขาว''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปะตงและตำบลทรายขาว
* '''เทศบาลตำบลทับช้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับช้างทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปะตง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองตำบลทรายขาว)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งขนานทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายขาว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองตำบลทรายขาว)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะตอนทั้งตำบล
 
134,305

การแก้ไข