ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายพระพุทธบาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''ทางรถไฟสายพระพุทธบาท''' เป็น[[ทางรถไฟ]]เอกชนที่เดินรถระหว่าง[[สถานีรถไฟท่าเรือ]] [[อำเภอท่าเรือ]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] กับ[[อำเภอพระพุทธบาท]] [[จังวัดจังหวัดสระบุรี]] เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2445]] ถึง [[พ.ศ. 2485]] ชาวบ้านท้องถิ่นมักเรียกรถไฟสายนี้ว่า '''รถไฟกรมพระนรา''' หรือ '''รถไฟกรมพระดารา'''
 
รถไฟเล็กสายพระพุทธบาทนี้ ได้รับพระบรมราชานุญาตเป็นพิเศษ เมื่อปี [[พ.ศ. 2445]] และได้รับการจัดชั้นเป็น [[รถราง]] โดยเปิดให้บริการปี [[พ.ศ. 2449]]