ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลหนองปลาหมอ (อำเภอบ้านโป่ง)"

ในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้มีคนไทยเชื้อสายโยนก อพยพมาจากเมืองเชียงแสน แล้วมารวมตัวกัน ณ ทะเลสาบแห่งหนึ่งใน ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง ซึ่งในทะเลสาบดังกล่าวพบ[[ปลาหมอ]]เป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านตั้งหมู่บ้านขึ้นว่าชุมชนหนองปลาหมอ
ต่อมาหมู่บ้านใหญ่ขึ้นจึงได้ตั้งเป็น ตำบลหนองปลาหมอ จนถึงปัจจุบันนี้
 
ต่อมามีคนย้ายมาจาก ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
และย้ายมาจากที่อื่น ๆ เช่น ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม ตำบลคูบัว อำเภอเมือง
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีภาษาพูดหลายภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาญวน ภาษามอญ และได้แยกเป็น ต.เขาขลุง
 
== ลักษณะที่ตั้ง ==
ผู้ใช้นิรนาม